Wentylacja okap

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spowodowana zgodnie z ważnymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najczulsze punkty. W niniejszym przedmiocie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten etapowi dla przedsiębiorstwa poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do wniosku zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W projektu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sytuacji nie jest dodatkowe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w trybie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Działania te sprawiają upragniony rezultat finansowy, a przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, a tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.