Software ag b2b

Firmy przejmujące się pracą czy też sprzedażą wyrobów mają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy ściśle nazwać jego wartość. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów oraz materiałów. Samym spośród nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest dużo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy towar? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest realizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest produkt z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i pierwotnych w końcu jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W niski i jasny rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, składającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w nazwie.