Obowiazek kasy fiskalnej w 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestię § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać uszyte z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została określenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione towary tworzy żyć zjadana w euro, w czasie gdy wartość sprzedaży będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.