Mikroskopy

Kolposkop został odkryty przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Istnieje zatem aparat do poszukiwania ginekologicznego, który robi i utrzymuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na dokładne wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Urządzenie to idzie w procesie krótkiego okresu, bo zaledwie paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, czyli nie, czy spędzają na nim pewne zmiany nowotworowe, lub nie zapewne ich śladów. Choroba nowotworowa jest już najbardziej poważnym ze ludzi schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowych czasach, stanowi ona nadal właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w mieszkanie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, bierze się szereg nowych badań, takich gdy na przykład cytologię. Zawsze istnieje wówczas badanie, które lecz w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która produkowana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o wiele bardziej pomocna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w wczesnym jego stadium. Dlaczego jest wtedy takie ważne? Bo lecz w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, natomiast czym wysoce zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na życie. Uczeni w strefie medycyny, oraz lekarze polecający się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że warto jest połączyć obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne oraz badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Bardzo to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o prowadzić badania przynajmniej raz na kwartał.