Gastronomia habanero

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Jest owo sposób szkolenia pracowników liczący na realizowaniu procesu decyzyjnego w obiektu odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zajęcia są coachowie, którzy tworzą ze znanymi użytkownikami na dalekich płaszczyznach np. w klubie spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a także analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych celów oraz skupienie na optymalizacji działań dążących do ich zrobienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego swoje projekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami ważnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest dobra wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w ciągu zawierania się; jest stworzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest biegnięcie do świadomego dokonywania zmian.